Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2013

irc

Web Bramka (kiwi) do zupowego irca.

Standardowa bramka freenoda otrzymała straszliwy ban na całą sieć (K-Line),
[edit: już jej przeszło]
 więc używamy tej. Miłego czatowania :>

Pamiętaj o http://irc.soup.io


Reposted byzEveRorestesgaolinclintwestwoodatramentovvazapalenieosierdziakapitandziwnykapitandziwnyrurkyakrewkapitandziwnykapitandziwnygurskiKurkaWyluzujkapitandziwnymarsjaninzmarsakapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnymrrrukapitandziwnyBrzoziluizzjebalempastelinamarsjaninzmarsaboliKurkaWyluzujkapitandziwnymarsjaninzmarsakapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnycorvaxmarsjaninzmarsaatramentovvacorvaxadmnkapitandziwnyKurkaWyluzujwatdafakkapitandziwnypenginchemicznanorthkapitandziwnyholycrimemrrruzboczonescierwoyanekkatastrofo

May 31 2013

irc

Awaryjna kiwi-bramka do zupowego irca.

Klikasz, czatujesz, ma swoje problemy, ale lepiej tak niż wcale.
Pamiętaj o http://irc.soup.io
Reposted byzEveRrurkyYggryzEveRzapalenieosierdziazapalenieosierdziakapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnymarsjaninzmarsakapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnyzjebalemkapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwny

May 21 2013

irc
Proszę przyjąć do wiadomości, że nadawanie i wykorzystywanie funkcji operatorskich na kanale #zupa@freenode zamyślone jest li i wyłącznie w celach technicznych. 

May 14 2013

irc

Bramka do zupowego irca. Klikasz, czatujesz.

Powered by freenode webchat
Pamiętaj  o http://irc.soup.io
Reposted byzEveRjointskurwysynxcocainexzapalenieosierdziakapitandziwnyvievseRedowskaadivizEveRulepszajplsatisfactoryjnnaunprotectedmansleeplessdiaryxsylwiawiktoriaaxfrdzEveRainexalclintwestwoodkapitandziwnyacetylorurkysoupornkapitandziwnyrurkyxsylwiawiktoriaamaybeimcrazykapitandziwnymarsjaninzmarsarurkymaybeimcrazyKurkaWyluzujinterpretujmniejakchceszgurskilunolielkapitandziwnyLuukkarurkykapitandziwnymarsjaninzmarsakapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnymrrruBrzozirurkykapitandziwnyzjebalemKurkaWyluzujkapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnykapitandziwnyKurkaWyluzujkapitandziwnykapitandziwnymrrrukapitandziwnymrrru
irc

May 12 2013

irc

http://goo.gl/bKMeY

Lista bywalców Soupowego IRC'a 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl